2017-2018

Rene Voorzitter

Rene "Face" Bouma

Abe Penningmeester

Abe "The Human" Brandsma

Jan Secretaris

Jan "Gekkie" van Houten

Edser Interne Relaties

Edser "Mantsje" Apperloo

Stefan Extern

Stefan "Hydra" Kuipers

Jelke Algemeen Bestuurslid

Jelke "Battleham" Bethlehem

Joppe Algemeen Bestuurslid

Joppe "Mr. J's" Sijses

About Us

Sponsors

News

Where to find us